สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีแจ้งขอคืนพัดยศ "พระไชยบูลย์"

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 17:02 น.

Views

นายบุญเชิด กิติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้ส่งหนังสือแจ้งไปถึง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี หรือ พศ.จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การถอดสมณศักดิ์ พระไชยบูลย์ สุทธิผล  หรือ พระธัมมชโย และพระเผด็จ ผ่องสวัสดิ์ หรือ พระทัตตชีโว แจ้งขอคืนพัดยศทุกชั้น

ทาง พศ.จังหวัดปทุมธานี ได้ทำหนังสือส่งไปที่วัดพระธรรมกายแล้ว เพื่อขอคืนพัดยศ และสัญญาบัตรทุกชั้น ของพระทั้ง 2 รูป ซึ่งวันพรุ่งนี้ ทางคณะ พศ.จังหวัดปทุมธานี จะเดินทางเข้าไปขอรับคืน

สำหรับพระไชยบูลย์ หรือ พระธัมมชโย ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ ตั้งแต่ปี 2534 ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ พระเทพญาณมหามุนี ตามลำดับในปี 2554 จนมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ในวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับ พระเผด็จ หรือ พระทัตตชีโว ที่ดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช พระราชภาวนาจารย์ ตั้งแต่ปี 2556 และในวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถอดถอนสมณศักดิ์

Tag : พระไชยบูลย์