เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : 1584 คุ้มครองความปลอดภัยผู้โดยสาร

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 19:09 น.

Views

 เดินหน้าประเทศไทย : 1584 คุ้มครองความปลอดภัยผู้โดยสาร

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : พรทิพย์ คำเครือคง หัวหน้าศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 19 มีค 60 อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ 1584 คุ้มครองความปลอดภัยผู้โดยสาร พรทิพย์ คำเครือคง หัวหน้าศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน