สหรัฐฯ ผ่านมติเทิดพระเกียรติ ร.9

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

สภาครองเกรสของสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              

เว็บไซต์สภาคองเกรสของสหรัฐฯ รายงานว่า วุฒิสมาชิกและคณะกรรมาธิการด้านวิเทศสัมพันธ์ของสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์และผ่านการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบต่อมติว่าด้วยการเทิดพระเกียรติและแสดงความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดอย่างยิ่งของสหรัฐฯ และทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรของพระองค์ตลอดรัชสมัย 70 ปีแห่งการครองราชย์ โดยสาระสำคัญของมติระบุถึงพระราชประวัติพอสังเขปของพระองค์ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอันมั่นคงยาวนานถึง 183 ปีระหว่างสหรัฐฯ กับ ไทย พร้อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อการเสด็จขึ้นครองราชย์ด้วย โดยมติฉบับนี้ถือเป็นมติแรกของสหรัฐฯ ที่มีต่อไทย นับตั้งแต่นาย"โดนัลด์ ทรัมป์"เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วย

Tag : สหรัฐฯ ผ่านมติเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 สหรัฐ