พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 20:49 น.

Views

เวลา 11.41 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังบริเวณชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน ทรงเป็นประธานงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ของสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและมอบรางวัลแก่นักเรียนเก่าดีเด่น โอกาสนี้ ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆ ภายในงาน

จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้นายกสมาคมฯ เฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย โดยในปีนี้สมาคมฯ มีมติถวายเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะที่ทรงนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่โรงเรียน ผ่านการปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก ในการนี้ ประทานโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียนเก่าดีเด่น และผู้มีอุปการะคุณรวม 72 คน สำหรับในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ ด้านการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมสำคัญประจำปีกับโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบน ด้านกิจกรรมสาธารณกุศล รวมถึงด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยสมาคมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2483 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก  ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์