คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจสอบติดตั้งกังหันลมบนที่ดิน ส.ป.ก.

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 07:05 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ตรวจสอบโครงการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และความคืบหน้าโครงการฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว สตง สปก