รายงานพิเศษ : ทำทะเบียนโบราณวัตถุป้องปรามอาชญากรรม

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 22:47 น.

Views

วัดวาอาราม ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโจรลักทรัพย์ เพราะมีโบราณวัตถุจำนวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคประชาชนร่วมกันจัดเก็บทำทะเบียนโบราณวัตถุ เพื่อเป็นการป้องปรามการโจรกรรม

คนร้ายอาศัยช่วงจังหวะปลอดคน แอบเข้าไปภายในวัด ก่อนจะขโมยทรัพย์สินหนีไปอย่างง่ายดาย แม้ว่าจะมีความพยายามในการป้องกัน แต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากคนร้ายได้ ซ้ำร้ายบางวัด ยังถูกโจรลอบเข้าไปขโมยทรัพย์สินซ้ำแล้วซ้ำอีก ปัญหาโจรลอบเข้าไปลักขโมยทรัพย์สินภายในวัดที่เกิดขึ้นไม่เว้นวัน ทำให้ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวคิดที่จะจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ

การทำทะเบียน โบราณวัตถุ จะอาศัยความชำนาญของเจ้าหน้าที่ศิลปากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการตรวจสอบทั้งรูปร่าง ลักษณะ เนื้อวัตถุ และยุคสมัย ก่อนจะนำมาลงรายละเอียดระบุเป็นรายชิ้น ตามเลขบัญชีของแต่ละวัด เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาตรวจสอบภายหลัง โดยเฉพาะกรณีโบราณวัตถุถูกเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่

ขณะที่การลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งจะต้องมีชาวบ้านในพื้นที่พระสงฆ์ และตำรวจ ร่วมในการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส และหาข้อสรุปร่วมกัน อีกทั้งยังทำให้ชาวบ้านมั่นใจว่า โบราณวัตถุของชาติจะคงอยู่ต่อไป

เจ้าอาวาสวัดโขดเขมาราม ยอมรับว่า ในช่วงแรกที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามานำเสนอโครงการ  มีความเป็นกังวลว่าอาจจะเป็นการชี้ช่องให้คนร้าย  แต่เมื่อได้มีการศึกษาอย่างจริงจังก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าวิธีการนี้จะช่วยป้องปรามคนร้ายได้  อีกทั้งยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับวัด

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบุว่า โครงการจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุของวัดในพื้นที่อำเภอบางปะหัน  ถือเป็นโครงการนำร่อง   ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกหวงแหนในโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า อีกทั้งการจัดทำทะเบียนอย่างเป็นระบบยังช่วยให้ง่ายต่อการติดตาม  สะดวกต่อการตรวจสอบ และไม่เกิดความเคลือบแคลงสงสัย

ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในครอบครองของวัดในเขตอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนทั้งสิ้น 23 วัด จำนวน 438 รายการและอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอีกจำนวน 18 วัด เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

Tag : ทำทะเบียนโบราณวัตถุ