กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวั่นน้ำต้นทุนเหลือน้อย 34 จังหวัดเสี่ยงขาดน้ำ

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แม้ว่าปีนี้จะมีน้ำต้นทุนมากกว่าปีก่อนๆ โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศปีนี้ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกว่า 18,000 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปีที่แล้ว 50% แต่จากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำพบว่า ยังมีพื้นที่ภาคกลาง ถึง 105 อำเภอ ใน 34 จังหวัด มีการทำนารอบ 2 เป็นจำนวนมากและอาจประสบปัญหา จึงขอความร่วมมือเกษตรกร งดการทำนารอบ 3 เพื่อลดความเสียหายด้านการเกษตร  

ด้าน นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งศึกษาหาพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทานภายใต้งบประมาณกว่า 2,700 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ที่จะนำมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง

โดยขณะนี้ ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จแล้ว 2 แห่งคือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง จังหวัดยโสธร และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง พร้อมตั้งเป้าเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอีก 8 แห่ง และโครงการแก้มลิงอีก 24 แห่ง รวม 34 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้กว่า 419 ล้านลูกบาศก์เมตร บรรเทาผลกระทบให้ประชาชนได้กว่า 19,000 ครัวเรือน