กระทรวงทรัพยากรฯ ยื่นมือสนับสนุนมูลนิธิเพื่อนช้าง

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรณี มูลนิธิเพื่อนช้าง ที่ประสบปัญหาเงินทุนในการดูแลรักษาช้าง

ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจะสนับสนุนมูลนิธิเพื่อนช้างตามที่ร้องขอ และจะติดตามว่ามีช่องทาง หรือระเบียบที่ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิด้านใดได้บ้าง ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของทางภาครัฐ เนื่องจากที่ผ่านมามูลนิธิได้ทำงานด้านการอนุรักษ์ช้างมาโดยตลอด แต่ขณะนี้ยังไม่มีการส่งเอกสาร หรือหนังสือขอความช่วยเหลือมายังกระทรวงฯ

ด้าน นางสาวโซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้าง ระบุว่าไม่เคยกล่าวปิดมูลนิธิเพื่อนช้าง บอกแต่หากไม่สามารถหาบุคลากรที่ทำงานต่อไปได้หรือทุนทรัพย์บริจาคไม่เพียงพอที่จะก้าวต่อไปเป็นปีที่ 26 เห็นควรให้ยุติมูลนิธิเพื่อนช้างลง

อย่างไรก็ตามพร้อมที่จะเปิดบัญชีย้อนหลังให้ตรวจสอบการใช้จ่ายทุกบัญชีของมูลนิธิ และในอนาคตเสนอว่า อยากให้มีการตั้งกองทุนช้าง ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติช้าง ที่ยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมาย ซึ่งเทียบเคียงกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่จะมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐเป็นรายปี