รองนายกฯ ปัดตอบจับอาวุธสงคราม ทำลายแนวทางปรองดอง

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 11:27 น.

Views

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่กระทรวงกลาโหม เพื่อสรุปผลการพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจาก 46 พรรคการเมืองและ 2 กลุ่มการเมือง พร้อมกำหนดแนวทางการพูดคุยและรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม ประชาชน กลุ่มนักธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนั้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ และจะส่งต่อข้อเสนอแนะทั้งหมดไปยังคณะอนุกรรมการบูรณาการเพื่อเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มีพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน

โดยก่อนเข้าประชุม พลเอกประวิตร ปฎิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจค้นพบ อาวุธสงครามจำนวนมาก ที่บ้านพักของเครือข่ายนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือโกตี๋ แกนนำกลุ่มการเมืองฮาร์ดคอร์ จ.ปทุมธานี ที่กล่าวหาว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำลายแนวทางการสร้างความปรองดอง

Tag : พล.อ.ประวิตร อาวุธสงคราม โกตี๋ ปรองดอง