เร่งช่วยชาวบ้านได้รับผลกระทบภัยแล้ง จ.ลพบุรี

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 15:42 น.

Views

ผลกระทบภัยแล้งหลายพื้นที่เริ่มขึ้นแล้ว โดยเฉพาะที่จังหวัดลพบุรี เกษตรกรขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ขณะที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งแผนแก้ปัญหา เพื่อลดผลกระทบภัยแล้งของพี่น้องประชาชน ติดตามจากรายงาน คุณเจษฎา อุปนิ

สถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่เริ่มแล้ว ทำให้หลายหน่วยงานต่างเตรียมแผนรับมือและแก้ปัญหา เช่นที่ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี ชาวสวนผักและสวนผลไม้กำลังประสบปัญหาหนัก เพราะขาดแคลนน้ำทำการเกษตร

ผู้สื่อข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน ลพบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารมณฑลทหารบกที่ 13 พบว่าสาเหตุเกิดจากการซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน้ำ บริเวณคลองซอย 21 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม จึงไม่สามารถส่งน้ำหล่อเลี้ยงไปยังพื้นที่ทำการเกษตรให้ชาวบ้านได้ ทั้งสวนชะอม มะเขือ พริกสวน ถั่วฝักยาว และสวนผลไม้อย่าง กระท้อน สวนมะปราง มะยงชิด และสวนมะม่วง รวมเกือบ 500 ไร่

แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สั่งการอนุมัติติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง บริเวณประตูน้ำไทรย้อย เพื่อผลักดันน้ำเป็นช่วงๆ บรรเทาความเดือดร้อน สวนผักและผลไม้รอดตาย

ขณะที่สำนักชลประทานที่ 10 ลพบุรี ปล่อยแถวขบวนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจพี่น้องเกษตรกรถึงสถานการณ์และผลกระทบภัยแล้งในปีนี้ หลังแผนการส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/60 ปรากฏว่ามีเกษตรกรทำนาปรังเกินจากแผนจำนวนมาก เกรงกระทบต่อปริมาณน้ำที่วางแผนไว้

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือเกษตรกร ชะลอการทำนาปรังรอบที่สาม เพื่อลดผลกระทบภัยแล้งที่จะตามมาด้วย

Tag : 7 สี ช่วยชาวบ้าน ผลกระทบภัยแล้ง ภัยแล้ง ปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบภัยแล้ง ลพบุรี สถานการณ์ภัยแล้ง 7 สีช่วยชาวบ้าน