7 สี ช่วยแชร์ : เกษตรกรยุคดิจิทัลขายสินค้าผ่านออนไลน์

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 15:50 น.

Views

7 สีช่วยชาวบ้าน จังหวัดพะเยา เดิมทีชาวบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ทำให้ขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของดีเพื่อสร้างรายได้ ไปติดตามกับ คุณปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE ได้นำเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม นำร่องโครงการเน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน จังหวัดแรก คือจังหวัดพะเยา เนื่องจากมีความพร้อมของผู้นำชุมชม และชาวบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน อย่างที่เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำสวน และมีของดีที่ขึ้นชื่อสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ แต่ยังขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จัก

กุลวรรธน์ รักสัตว์ หรือ พี่นุช วัย 49 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานเทศบาลตำบลจุน เธอมีไอเดียหารายได้เสริมจากการเป็นสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีย์ จาก 17 คน ตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 35 คนแล้ว นอกจากนั้นเธอเป็นคนแรกในชุมชนที่ขายมูลไส้เดือนผ่านทางเฟซบุ๊ก ได้ผลดีเกินคาดขายดิบขายดีจนสินค้าผลิตไม่ทัน

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าชาวบ้านจะสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมา โดยมีสมาชิกเป็นเพื่อนบ้านจากหมู่ต่างๆ คอยส่งรูปผลผลิตจากสวนของตนมาขาย เช่น เห็ด ผักสด ฟักทอง ทำให้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปตระเวนขายที่ตลาด มีรายได้ก็เพิ่มขึ้น และไม่เสียค่าเช่าแผง

เพราะอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องเรียนรู้ขนาดใหญ่ และชาวบ้านทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถที่จะเข้าถึงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ละชุมชนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในการใช้งานอย่างถูกวิธี เป็นการย่อโลกให้แคบลง กระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายตัว และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Tag : 7 สี ช่วยชาวบ้าน เกษตรกรยุคดิจิทัล ขายสินค้าออนไลน์ ขายสินค้าเกษตรออนไลน์ 7 สีช่วยชาวบ้าน