อนุวัตจัดให้ : ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 17:52 น.

Views

อนุวัตจัดให้ วันนี้ คุณหนุ่มพาไปอิ่มบุญไกลถึงประเทศอินเดีย เยี่ยมชม 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยพุทธประวัติพระพุทธเจ้า

ครั้งหนึ่งในชีวิตของพุทธศาสนิกชน ต้องเดินทางมาให้ครบ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยพุทธประวัติองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน หรือ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล สถานที่ตรัสรู้ พุทธคยา ประเทศอินเดีย สถานที่แสดงธรรมเทศนาครั้งแรก เมืองพาราณสี และ สถานที่เสด็จดับขับปรินิพพาน สาลวโนทยาน 

อนุวัตจัดให้ วันนี้ เดินทางมาไกลถึงจังหวัดกุศินาคาร์ รัฐอุตตร ประเทศอินเดีย

ผมไม่ได้มาสนุกสนานกับการบูชาเทพเจ้า แต่จะพาคุณผู้ชมไปกราบนมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเสด็จดับขันปรินิพพานที่สาลวโนทาน พรุ่งนี้ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยซึ่งเป็นศุนย์รวมจิตใจของคนไทยและอินเดีย เค้าจะมีงานสมโภชน์และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุอย่างยิ่งใหญ่ ว่ากันว่ามีคนไทยและอินเดียร่วมงานนับพันคน

วันรุ่งขึ้น ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของสาลวโนยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน กับมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระพระพุทธเจ้า มีคนไทยและอินเดียมาร่วมงานมากมาย

ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จัดอย่างยิ่งใหญ่ พระบรมสารีริกธาตุที่คุณผู้ชม เป็น 1 ใน 3 พระบรมสารีริกธาตุ โดยที่อินเดียมีที่วัดไทยแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้น 

ขบวนเคลื่อนไป สาลวโนทยาน ตลอดสองข้างทางได้รับความสนใจจากผู้ศรัทธาทั้งคนไทยและอินเดียอย่างมาก  

เมื่อเคลื่อนมาถึง สาลวโนทยาน มหาปรินิพพานสถูป สถานที่ดับขันปรินิพพานพระพุทธเจ้า ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเข้ากราบสักการะ และนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมในพิธีนี้ และอยู่ใกล้พระบรมสารีริกธาตุมากที่สุด

เป็นบุญวาสนาของ อนุวัตจัดให้ และเป็นสิริมงคลของชีวิต

ปีนี้พิเศษได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดทั้งสมเด็จพระอริยวงศ์ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานพานพุ่ม และเครื่องสักการะ ในพิธีสมโภช และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุด้วย    

สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะมีการแห่พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธสรีระสังขารจำลอง ไปยังมกุฎพันธนเจดีย์ จำลองเหตุการณ์ ย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีก่อนพุทธกาล

ขบวนเคลื่อนถึง มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า โดยมีผู้ศรัทธาจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

อิ่มบุญ อิ่มใจ ในดินแดนพุทธกาล ชวันต์ คำหอม ถ่ายภาพ อนุวัตจัดให้ สวัสดีครับ

Tag : อนุวัตจัดให้ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย ตามรอยพระพุทธเจ้า