เผยยอดผู้ใช้งาน LINE ในไทยแตะ 41 ล้านคน สูงอันดับ 2 ของโลก

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2559 จำนวนผู้ใช้บริการ LINE 41 ล้านคน หรือคิดเป็น 94% ของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในไทย ที่มีอยู่กว่า 44 ล้านคน และประเทศไทย ยังเป็นตลาดอันดับ 2 ที่มีการใช้งาน LINE สูงสุด รองจากญี่ปุ่น และยังใช้เวลาเล่น LINE มากถึง 70 นาทีต่อวัน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของเวลาที่คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยกับสมาร์ทโฟนต่อวันสูงถึง 234 นาที ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของโลกและการสื่อสารจะถูกย้ายเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังจะพัฒนา Chat Bot (แชท-บ็อท) ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนแอปพลิเคชั่นในการเข้าถึงบริการต่างๆ จาก Line โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มลงในโทรศัพท์มือถือ เพราะจากการสำรวจพบว่า คนส่วนใหญ่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพียง 32 แอปพลิเคชั่นต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น และมีการใช้งานแต่ละวันเพียง 3-5 แอปพลิเคชั่น ซึ่งขณะนี้ Line ให้บริการครอบคลุมในเกือบทุกด้าน ทั้งการเงิน การสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการดูวิดีโอออนไลน์ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่จะทำให้ Line เป็นแอปพลิเคชั่น ศูนย์กลางของการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ

Tag : ผู้ใช้งาน LINE ในไทย  LINE ไทยสูงอันดับ2ของโลก