มอบคืนพัดยศสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราช พระไชยบูลย์ และ พระเผด็จ

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

การรับมอบมีขึ้นที่อาคาร information ประตู 7 วัดพระธรรมกาย โดยมี พระมหานพพร ปุญญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายเป็นตัวแทน นำสัญญาบัตรและพัดยศสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราช มามอบคืนผ่าน นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี หลัง พระไชยบูลย์ สุทธิผล และ พระเผด็จ ทัตตชีโว ถูกถอดถอนสมณศักดิ์

ขณะที่ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งหนังสือ 3 ฉบับไปยังเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี แจ้งเรื่องคดีทางโลกของ พระไชยบูลย์และพระเผด็จ ซึ่งเจ้าคณะได้ส่งเรื่องไปถึง รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และรอหนังสือการชี้แจงตอบกลับของทางวัดพระธรรมกาย จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี จะพิจารณาในประเด็นการสละสมณเพศ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 ว่าถึงขั้นต้องเข้าข่ายสละสมณเพศหรือไม่