เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : เดินหน้ากวาดล้างสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 18:55 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้ากวาดล้างสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 20 มีค 60 ชมพูนุช ภัทรขจี เดินหน้ากวาดล้างสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา