คะแนนโอเน็ต ม.6 ประกาศแล้ว

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 20:11 น.

Views

คะแนนโอเน็ต ของเด็กนักเรียน ม.6 ประกาศแล้ว ผลปรากฏว่าวิชาเดียวที่ทำคะแนนเฉลี่ยได้เกินครึ่ง คือ ภาษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ม.6 ไปเมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีเด็กม.6 เข้าสอบทั้ง 5 วิชาหลัก กว่า 378,000 คน และเพิ่งประกาศผลสอบไปในช่วง 5 โมงเย็น ทางเว็บไซต์ สทศ.

ผลคะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย 52.29 จากคะแนนเต็ม 100 สังคมศึกษา 35.89 ภาษาอังกฤษ 27.76 คณิตศาสตร์ 24.88 และวิทยาศาสตร์ 31.62 แม้ว่าภาพรวมการสอบโอเน็ตเด็ก ม.6 คะแนนดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว 2 วิชา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่วิชาอื่น ๆ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

Tag : คะแนนโอเน็ต โอเน็ต O NET