คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจโรงเผาขยะเกาะเต่า ตอน1

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 20:12 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข  7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันมีมากถึง 45,000 ตัน ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งกลิ่นฟ้องให้ สตง.เข้ามาตรวจสอบทุกวันนี้มีปริมาณมากถึง 45,000 ตันยังไม่ได้กำจัด 

โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม อบต.เกาะเต่า ในขณะนั้น ทำสัญญาจ้างเอกชนเมื่อปี 2551 วงเงิน 31.8 ล้านบาท สร้างโรงเผาขยะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ปี 2552 แต่ทว่าใช้งานได้เพียง 3 ปี 9 เดือนชำรุด

สตง.พบข้อสังเกต สัญญาจ้างซ่อมเตาเผาขยะวงเงินเกือบ 13 ล้านบาทนี้ ไม่มีแบบทางวิศวกรรมว่าใช้วัสดุอะไร ขนาดความหนาเท่าไร ขณะที่กรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 6 งวด วงเงินกว่า 4 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบจากรูปในสัญญา

ส่วนการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีพิเศษ ยังต้องตรวจสอบว่า มีประสบการณ์ซ่อมเตาเผาขยะหรือไม่

ประสิทธิภาพของเตาเผาขยะ ที่ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปกว่า 35 ล้านบาท เป็นอย่างไร ติดตามในตอนต่อไป

แสนฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู ถ่ายภาพ อุทุมพร สุขวงกฏ รายงาน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจโรงเผาขยะเกาะเต่า โรงเผาขยะเกาะเต่า สตง