พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเบิกพระเนตรพระพุทธโชติธรรมประชารักษ์ พระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดหนองหูช้าง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 21:02 น.

Views

เวลา 17.29 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเบิกพระเนตรพระพุทธโชติธรรมประชารักษ์ ซึ่งทางวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพสักการะ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีพุทธลักษณะปางนาคปรก ซึ่งเป็นปางประจำวันประสูติ หน้าตักกว้าง 19 นิ้ว สูง 29 นิ้ว เนื้อโลหะเคลือบด้วยทองคำแท้ ส่วนพระนลาฎ หรือหน้าผาก และพระเนตร รวมถึงพระธรรมจักรประดับด้วยพลอย ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานบนแท่นพระประธาน ประจำศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้

วัดหนองหูช้าง จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2484 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2538 เดิมบริเวณที่สร้างวัดเป็นป่า ต่อมามีชาวบ้านเข้ามาตั้งบ้านเรือน และปลูกพืชไร่ ทำให้ช้างเข้ามาหากินและเหยียบพืชไร่เสียหาย ชาวบ้านจึงขับไล่ช้างให้หนีไปอยู่รวมกันที่หนองน้ำ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "หนองหูช้าง" ปัจจุบัน มีพระครูประโชติ กาญจนธรรม ปชฺโชโต เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 8 รูป สามเณร 3 รูป

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เบิกพระเนตรพระพุทธโชติธรรมประชารักษ์ วัดหนองหูช้าง