เผยรายงานการสำรวจประจำปี ยกนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุด

วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 09:13 น.

Views

เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดเผยรายงานการสำรวจประจำปี ยกให้นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก แซงเดนมาร์กที่ร่วงไปอยู่อันดับที่ 2 ส่วนไอซ์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์ และฟินแลนด์ ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความสุขอันดับ 3-5 ตามลำดับ

ขณะที่สิงคโปร์ เป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่อันดับดีที่สุด คืออยู่อันดับที่ 26 ส่วนประเทศไทยขยับขึ้นมา 1 อันดับถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความสุขอันดับที่ 32 ขณะที่มาเลเซียอยู่อันดับที่ 42

รายงานฉบับนี้ใช้เกณฑ์วัดจาก 6 หัวข้อหลักด้วยกัน ทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชาติ อายุเฉลี่ย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสรีภาพ การสนับสนุนทางสังคม และการปราศจากคอร์รัปชันทั้งทางภาครัฐและเอกชน

Tag : ประเทศที่มีความสุขที่สุด นอร์เวย์ สิงคโปร์ ไทย อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุด รอบรั้วรอบโลก