กรมฝนหลวงฯ ยืนยันน้ำฝนหลวงบริโภคได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงฯ ได้ออกปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวม 14 วัน มีฝนตก 93.8 % จังหวัดที่มีรายงานฝนตก มีรวม 35 จังหวัด และทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 39.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว และระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ที่กำลังอยู่ในช่วงติดผล

สำหรับประชาชนที่วิตกกังวล ว่าฝนที่ตกลงมาจากการใช้สารทำฝนหลวงจะมีสารเคมีตกค้าง และมีผลกระทบต่อการติดผลของผลไม้ที่ปลูกไว้ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พบว่าน้ำฝนที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวง มีสารเคมีหลงเหลืออยู่ในปริมาณที่น้อยมาก หรือแทบไม่พบสารเคมีเลย จึงไม่ส่งผลกระทบประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศ โดยสามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ทีมนักวิจัยของกรมฝนหลวงฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนคลายความกังวล โดยกรมฝนหลวงฯ จะเร่งคลี่คลายปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ต้องการน้ำให้ทั่วถึง