ซูเปอร์บอร์ดมีมติยังไม่รับข้อเสนอการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ของ คกก.การรถไฟฯ

วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ “ซูเบอร์บอร์ด” เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทางว่า ซูเปอร์บอร์ดมีมติยังไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่คณะกรรมการการรถไฟฯ เสนอมา พร้อมเสนอแนวทางใหม่ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้ โดยได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้คณะกรรมการการรถไฟฯ รับทราบแล้ว และจะเชิญมาหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปในวันพรุ่งนี้ (22 มี.ค.60)

เบื้องต้น คาดว่าอาจจะให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกร่าง TOR โครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทางทั้งหมด เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูลมากขึ้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

โดยหากได้ข้อสรุปแล้ว จะเร่งดำเนินการยกร่าง TOR ใหม่ จากนั้นจะประกาศให้ทราบทั่วกันในเว็บไซต์ และเปิดให้ประกวดราคา หากเป็นไปตามแผน คาดว่าจะสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในต้นเดือนเมษายนนี้ และในอีก 1-2 เดือน จะสามารถเปิดประมูลได้

สำหรับเส้นทางรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ได้แก่ ช่วง นครปฐม - หัวหิน, หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์, ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร, ลพบุรี – ปากน้ำโพ และช่วงมาบกะเบา – ชุมทางจิระ