สภาอุตสาหกรรมฯ ระบุ มีผู้ประกอบการไทยเพียง 30 % พร้อมสู่ระดับ 4.0

วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอมรับในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ว่าขณะนี้อุตสาหกรรมไทยที่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ มีเพียง 30% เท่านั้น หรือ 1 ใน 3 ของผู้ประกอบการไทยทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 70% ยังอยู่ในระดับ 2.0 - 2.5 โดยยังมีปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดังนั้น ปีนี้สภาอุตสาหกรรมฯ จะเร่งดำเนินการ 6 ยุทธศาสตร์ สร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย ด้วยประสิทธิภาพและนวัตกรรม, สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไทย โดยการรวมเป็นคลัสเตอร์ (Cluster เป็น แนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม)  และพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐสร้างปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อภาคอุตสาหกรรม

ด้าน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมพยายามให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เข้ามาช่วยดูแลผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อให้อุตสาหกรรมของไทยสามารถยกระดับ และเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อเข้าสู่เป้าหมายการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้น ในสัปดาห์หน้าจะเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดการลงทุนเข้าไทยได้แน่นอน โดยจะนำร่องส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว และเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor)