ลำห้วยแม่จะเรา จ.ตาก แล้งจัดน้ำแห้งขอด ไร่ข้าวโพดขาดน้ำเหี่ยวเฉา

วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 10:17 น.

Views

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.ตาก เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ลำห้วยแม่จะเรา อ.แม่ระมาด ขณะนี้น้ำแห้งขอดตลอดทั้งสาย ส่งผลให้ฝายส่งน้ำปูแป้ ที่อยู่ท้ายน้ำระดับน้ำแห้งขอดเช่นกัน จนไม่สามารถส่งน้ำไปช่วยเกษตรกรในพื้นที่บ้านแม่จะเรา บ้านต้นผึ้ง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด ที่ทำไร่ข้าวโพดนับพันไร่ได้

ขณะนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงไร่ข้าวโพดที่กำลังออกฝัก ต้นข้าวโพดขาดน้ำทำให้ใบเหลือง ต้นลีบ  ฝักข้าวโพดไม่มีเม็ด ชาวไร่ไม่สามารถไปหาแหล่งน้ำจากที่อื่นได้ จึงต้องปล่อยให้ข้าวโพดในไร่แห้งเหี่ยวเฉาตาย ต้องประสบกับภาวะขาดทุน จึงอยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ

Tag : ภัยแล้ง จ.ตาก ลำห้วยแม่จะเรา ไร่ข้าวโพด ขาดน้ำเหี่ยวเฉา อ.แม่ระมาด