เจ้าหน้าที่ตรวจอาคารเพลิงไหม้ สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

รายงานสดจากสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค : เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน พร้อมด้วยวิศวกรรมสถานแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ และความมั่นคงของอาคารเก็บเอกสาร ภายในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค..