รัฐบาล และ คสช . แจงบ่อนกาสิโนชายแดนไทย-กัมพูชา

วันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

รัฐบาลกล่าวยืนยันว่า ที่ตั้งบ่อนกาสิโนดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน หรือในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามที่ นายวีระ สมความคิด กล่าวอ้าง พร้อมระบุคณะกรรมการปักปันเขตแดนไทย-กัมพูชาเร่งตรวจสอบ โดยต้องหารือและทำความตกลงร่วมกันต่อไป

ขณะที่ โฆษก คสช. ชี้แจงว่า จากหลักฐานไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตฝั่งประเทศไทย จึงเชื่อว่าเป็นการคาดเดาของนายวีระ ที่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐาน ดังนั้น คสช.ขอให้ระมัดระวังการให้ข้อมูล เพราะอาจทำให้สังคมสับสน พาดพิงบุคคลอื่น ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการกล่าวถึงว่ารัฐบาลไทยยินยอมให้กัมพูชาเข้ามาก่อสร้างบ่อนกาสิโนบนพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน หรือมีนายทหารไปร่วมลงทุนกาสิโนดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริง เป็นเพียงมุมความคิดของนายวีระที่มองสถานการณ์ต่างๆ ไปในทางลบเท่านั้น