เร่งไต่สวนคดีสินบนโรลส์-รอยซ์ ตั้งเป้าชี้มูลความผิดภายในเดือน ก.ย.2560

วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

เป็นการเปิดเผยของประธานคณะทำงานสืบสวนและรวบรวมข้อมูลกรณีบริษัท โรลส์-รอยซ์ จ่ายสินบนในการซื้อขายเครื่องยนต์อากาศยานและเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย ที่ระบุความคืบหน้าการไต่สวนว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง พยานบุคคล รวมถึงประสานขอเอกสารทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
             
คณะทำงานตั้งเป้าทำการไต่สวนและเสนอสำนวนส่งให้กรรมการ ป.ป.ช. เพื่อชี้มูลความผิดได้ภายในเดือนกันยายนปี 2560 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเรียกพยานและการไต่สวน
             
ส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงร่างยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริตปี 2560-2564 เป็นการทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเพื่อปรับวิธีการทำงานประชาสัมพันธ์ นำผลงานขยายผลไปสู่สาธารณชนให้เกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี มีความเชื่อมั่นในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงวางบทบาทภาคีเครือข่ายกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตคนละไม้คนละมือด้วย

Tag : ป.ป.ช. คดีสินบนโรลส์-รอยซ์