จับได้ไล่ทัน : แอปพลิเคชั่น iZAS จับร้านเหล้าและเด็กแว้น

วันที่ 31 มี.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ "จิสด้า" พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า iZAS เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 2 แอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นแรก รับแจ้งเหตุการทะเลาะวิวาท และปัญหาเด็กแว้น ส่วนแอปพลิเคชั่นที่ 2 จะรับแจ้งการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายสุราและสถานบันเทิง โดยเฉพาะปัญหาสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาหรือเปิดใกล้เคียงสถานศึกษา และจำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี
              
โดยภายในแอปพลิเคชั่นจะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่โซนนิ่งใกล้เคียงสถานศึกษาต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร แสดงผลเป็นพื้นที่สีแดง หากประชาชนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชั่น กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เหตุที่พบ พร้อมถ่ายรูปการกระทำความผิด ส่งเข้ามาในระบบ ระบบจะตรวจจับสัญญาณ GPS ของจุดที่ผู้ส่งอยู่โดยอัตโนมัติ และส่งไปให้คณะกรรมการควบคุมติดตามการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/58 พิจารณา ก่อนส่งต่อให้ตำรวจท้องที่ดำเนินการต่อไป
              
สำหรับแอปพลิเคชัjนดังกล่าว ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างทดลองระบบเป็นเวลา 3 เดือน ประชาชนจะสามารถเข้าแอปพลิเคชั่นผ่านทาง QR code และเว็บไซต์ที่ปรากฎบนหน้าจอนี้เท่านั้น หากผลการทดลองระบบเป็นที่น่าพอใจ จะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่านทาง Ply store ของระบบแอนดรอยด์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้

Tag : จับได้ไล่ทัน แอปพลิเคชั่น iZAS จับได้ ไล่ทัน