ชาวบ้านออกจับจั๊กจั่นขาย จ.นครพนม

วันที่ 2 เม.ย. 2560 เวลา 02:23 น.

Views

ที่จังหวัดนครพนม ในช่วงนี้พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรหลายพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ต้องหันไปยึดอาชีพหาของป่าขายสร้างรายได้ โดยเฉพาะของป่ายอดนิยม ทั้งผักหวาน แมงคง เห็ดป่าและจั๊กจั่น ช่วงนี้มีราแพง เพราะหายาก เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ในช่วงนี้ต่างใช้เวลาช่วงกลางคืน นำบุตรหลานที่ปิดภาคเรียน ออกไปล่าจั๊กจั่น ซึ่งจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปส่องหาตามต้นไม้ในป่า เพราะธรรมชาติของจั๊กจั่น จะมีการวางไข่ไว้ใต้ดิน เมื่อฟักเป็นตัวจะออกมาจากพื้นดิน เพื่อขึ้นสู่ต้นไม้ในช่วงกลางคืน ทำให้ชาวบ้านใช้ไฟส่องหา เพราะจับง่ายกว่าช่วงกลางวัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี มีรายได้วันละกว่า 500-1,000 บาท