จับปลาการกุศลหารายได้เข้าชุมชน จ.มหาสารคาม

วันที่ 2 เม.ย. 2560 เวลา 02:23 น.

Views

นายสมพงษ์  มีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ซึ่งเป็นกรรมการในการจัดกิจกรรมจับปลาการกุศลในครั้งนี้ บอกว่าจากการที่ชาวบ้านได้ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านเอาไว้หลายปี ทำให้มีปลาชุกชุม ทางชุมชนจึงคิดจะหารายได้เพื่อการกุศล โดยจะสร้างโรงครัวให้กับวัด จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจที่จะร่วมทำบุญสร้างโรงครัวและหารายได้เข้าสู่ชุมชน พร้อมได้ปลาไปเป็นอาหาร หรือนำไปขายสร้างรายได้ ซึ่งผู้ที่สนใจจะลงจับปลาจะต้องซื้อบัตร แหปากละ 100 บาท หากมีทุ่นลอย หรือแพคิดเพิ่มอีก 200 บาท ซึ่งก็มีผู้สนใจทั้งเหล่าเซียนปลา พ่อค้าแม่ค้าทั้งในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง พากันมาลงจับปลาจำนวนมาก สามารถจำหน่ายบัตรสร้างรายได้เข้าชุมชนกว่า 90,000 บาท