ชาวบ้านต้มเกลือสินเธาว์ขาย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 2 เม.ย. 2560 เวลา 02:23 น.

Views

ชาวบ้านโนนสำราญ หมู่ 11 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล ได้พากันลงกวาดดินเค็มที่บ่อเกลือสาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อนำไปหมักกับน้ำ แล้วกรองเอาน้ำเค็มไปต้มจนกลายเป็นเกลือสินเธาว์ ซึ่งเกลือสินเธาว์ ที่ชาวบ้านต้มจากบ่อเกลือบ้านโนนสำราญ มักจะรู้กันในนามเกลือบ่อนาราย ซึ่งถือเป็นเกลือคุณภาพดีที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพและเป็นที่ต้องการของผู้นำไปใช้ โดยเฉพาะกลุ่มทำปลาร้า และใช้ในการปรุงอาหารในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดข้างเคียง

ซึ่งขณะนี้ยังคงเหลือชาวบ้านที่ทำการต้มเกลือ จำนวน 9 ราย เฉลี่ยต่อราย แต่ละปีจะต้มเกลือได้ 100 กระสอบปุ๋ย หรือประมาณ 3,600 กิโลกรัม โดย นายบุญเสริม ชูรา บอกว่า อาชีพต้มเกลือ ได้พากันต้มเกลือสืบทอดมาแต่บรรบุรุษ ชาวบ้านจะต้มเกลือกันในช่วงฤดูแล้ง เริ่มลงกวาดดินเค็มต้มเกลือ หลังเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวเดือนมกราคม ต้มไปจนถึงเดือนพฤษภาคม