วิษณุ ยันเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ไม่หวั่นถูก เรืองไกร ยื่นตรวจสอบ

วันที่ 3 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงประเด็นที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นขอประวัติการเสียภาษีและสงสัยทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น โดยบอก ป.ป.ช. และกรมสรรพากรมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและการเสียภาษี ดังนั้น จึงขอให้ นายเรืองไกรประสานขอข้อมูลจาก 2 หน่วยงานนี้ เพราะตนเองไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้นายเรืองไกร

อย่างไรก็ตาม นายวิษณุบอกว่าในช่วง 9 ปีที่ไม่ได้ทำงานการเมืองได้ทำอาชีพอื่น เช่น เป็นกรรมการบริษัทประกอบกับมีทรัพย์สินมรดกที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมถึงจากการลงทุนในกองทุน RMF และ LTF ประมาณ 70-80 ล้านบาท แต่ทั้งหมดเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงกรณีส่งบุตรเรียนต่อต่างประเทศที่นายเรืองไกรสงสัย
              
ก่อนหน้านี้ นายเรืองไกรขอให้นายวิษณุแสดงบัญชีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น และหลักฐานการเสียภาษี หลังเปรียบเทียบบัญชีทรัพย์สินทั้ง 4 ครั้งพบว่า 9 ปีมีเงินเพิ่ม 87.5 ล้านบาท รวมถึงเงินที่ส่งบุตรเรียนต่อปริญญาโทและเอกที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่าเป็นตัวเลขทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ยื่นเสียภาษี

Tag : วิษณุ ถูกขุดภาษี