ไม่ชิน ยื่นบัญชีทรัพย์สิน เหตุ 13 รองอธิการบดีมหิดลยื่นลาออก

วันที่ 4 เม.ย. 2560 เวลา 15:08 น.

Views

พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้แจงกรณีการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา โดยปรากฏว่า มีรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล 13 คนยื่นใบลาออก เพราะเกรงว่าจะเป็นภาระนั้น ยืนยันว่าเจตนารมณ์ของ ป.ป.ช. ต้องการให้การทำงานมีความโปร่งใส ประชาชนมีความเชื่อถือ ศรัทธา และเป็นการป้องปราม โดยตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดให้ยื่นไว้เป็นหลักฐาน และจะตรวจสอบความมีอยู่จริงในระดับหนึ่ง โดยไม่ได้เปิดเผยให้ประชาชนทราบ จะเปิดเผยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลไทยใช้เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเรื่องของการป้องปรามอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้จ้องจับผิดใคร

ส่วนที่เกรงว่าเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้จะมีเวลาสามสิบวันในการยื่นบัญชี และต้องยื่นสามครั้งคือ วันที่เข้ารับตำแหน่ง พ้นตำแหน่งและพ้นตำแหน่งไปแล้ว 1 ปี ส่วนกรณีล่าช้า ป.ป.ช.ก็ไม่ได้เคร่งครัดนัก โดยเฉพาะตำแหน่งที่มีการยื่นใหม่ก็จะให้ความรู้ แนะนำให้กรอกเอกสารให้ถูกต้อง เข้าใจว่าไม่มีเจตนาจงใจไม่ยื่นบัญชี โดยจะดำเนินการตามขั้นตอน แต่ถ้าครบสามครั้งแล้วยังไม่ยื่นจึงค่อยดำเนินคดี

สำหรับรองอธิการบดี 13 คนที่ลาออกไปพ้นจากตำแหน่งก่อนวันที่ 3 เมษายน ก็ไม่ต้องยื่นบัญชี ตามระเบียบ แต่ถ้าปล่อยให้ล่วงเลยเวลาไปหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แม้เพียงวันเดียว ก็ต้องยื่นตามกฎหมาย ส่วนการลาออกของทั้ง 13 ท่านก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะอาจไม่ชินกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

สำหรับตำแหน่งรองอธิการบดีที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เพิ่มเติมมีจำนวนทั้งสิ้น 564 ตำแหน่งจาก 84 สถาบัน และมีตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีเพิ่ม อาทิ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายตำรวจระดับผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการ เป็นต้น

Tag : ป.ป.ช. รองอธิการบดีลาออก ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้น