คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจโครงการ กทม.ที่ไม่ใช้งาน ตอน 2

วันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ติดตามสาเหตุที่ กทม.ไม่เปิดใช้งานโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอยที่หนองแขม และที่สถานีรัชวิภา ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

ข้อสงสัยของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 เกี่ยวกับโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอยศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้ว 618 ล้านบาท แต่กลับไม่เปิดใช้งานหลังก่อสร้างเสร็จปี 2550 คงตรงกับใจของประชาชนเจ้าของเงินแผ่นดินเนื่องจาก กทม.ทำโครงการนี้ เพื่อจัดเก็บและกำจัดขยะอย่างมีระบบ โดยให้ทั้ง 50 เขต นำขยะมาทิ้งรวมกันที่นี่เพื่อบดอัดขยะและบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ต่อ 1 ตู้มีน้ำหนัก 15 ตัน หรือ 15,000 กิโลกรัม จากนั้นขนขยะไปฝังกลบที่จังหวัดนครปฐม วันละ 1,000 ตัน หรือ 1 ล้านกิโลกรัม

ขณะที่ รองผู้ว่า กทม.ชี้แจงว่า โครงการนี้หลังก่อสร้างเสร็จสำนักสิ่งแวดล้อมได้ตั้งงบประมาณไว้ 714 ล้านบาท เพื่อจ้างเอกชนขนขยะที่นี่ไปฝังกลบวันละ 1,000 ตัน ค่าจ้าง 410 บาท/ตัน แต่ยังไม่ดำเนินการ จนถึงปี 2552 คณะกรรมการของ กทม. ได้ประเมินค่าจ้างขนขยะไปฝังกลบ กลับมีราคาสูงกว่าเท่าตัว ส่งผลให้โครงการนี้ไม่มีการใช้งาน

ส่วนการตรวจสอบสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย รัชวิภา การทำงานเป็นแบบระบบปิด วงเงินเกือบ 498 ล้านบาท พบว่าก่อสร้างเสร็จปี 2558 เพื่อรองรับขยะจากเขตจตุจักร บางซื่อและหลักสี่ เครื่องบดอัดขยะแนวตั้งบรรจุในถังที่เห็นนี้ ได้วันละ 700 ตันหรือ 700,000 กิโลกรัม แต่ไม่เคยเปิดใช้งานเนื่องจากค่าจ้างขนขยะสูงกว่าที่เคยประเมินไว้

วันพรุ่งนี้ ติดตามวิธีแก้ไขปัญหานี้ และการหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

สันติพงษ์ ศรีคำทา ถ่ายภาพ คอลัมน์หมายเลข 7 สวัสดีครับ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 สตง ตรวจโครงการ กทม ที่ไม่ใช้งาน สตง โครงการ กทม