ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 20:18 น.

Views

เวลา 07.19 น. วันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จลงพร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน ณ ด้านหน้าอาคารที่ประทับรับรองบี ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบาตรพระสงฆ์ 19 รูป จากวัดทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5 เมษายน 2560

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยทรงตระหนักว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต จึงทรงรับเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ "ทูบีนัมเบอร์วัน" เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันเยาวชนลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด ดังพระดำรัสที่ว่า "การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ ด้วยการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กรทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง" โดยมีกิจกรรม อาทิ มหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน, การประกวด ทูบี นัมเบอร์วัน ทีน แดนเซอร์ไซส์, การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล, ค่ายพัฒนาสมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง, โครงการใครติดยายกมือขึ้น, รวมถึงการเสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกในจังหวัดต่างๆ ทั้งในยามปกติ และในยามประสบภัย โดยเสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านเนินธัมมัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากนั้น เสด็จไปยังท่าราชวรดิฐ ทรงไถ่ชีวิตโค 6 ตัว และกระบือ 6 ตัว ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวาย โดยจะนำไปมอบให้แก่เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โอกาสนี้ ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 67 ตัว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวาย และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งกรมประมงจัดถวาย เป็นพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด อาทิ ปลาตะเพียนขาว, ปลาแก้มช้ำ, ปลาหมอไทย, ปลาเสือพ่นน้ำ และปลาบึก รวม 490,000 ตัว

นอกจากพระกรณียกิจในประเทศแล้ว ยังทรงช่วยส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศทั่วโลก ให้ชาวต่างชาติเห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงจากการเสด็จไปทรงร่วมงาน "อินเตอร์เนชั่นแนล ทัวริซึ่ม บอร์เซ่อร์" หรือ "ไอทีบี" ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และงาน "เวิลด์ แทรเวิล มาร์เก็ต" หรือ "ดับบลิวทีเอ็ม" ที่สหราชอาณาจักร รวมทั้งทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและงาน "อเมริกัน ฟิล์ม มาร์เก็ต แอนด์ คอนเฟอเร้นซ" ที่สหรัฐอเมริกา

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันคล้ายวันประสูติ