คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจโครงการ กทม.ที่ไม่ใช้งาน ตอน 3

วันที่ 6 เม.ย. 2560 เวลา 20:09 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ติดตามบทสรุปการตรวจสอบ 3 โครงการของ กทม.ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่เปิดใช้งาน ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

3 โครงการของกรุงเทพมหานคร หรือ กทม. คือสถานีขนถ่ายมูลฝอยศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม สร้างเสร็จปี 2550 ค่าจ้าง 618 ล้านบาท รองรับขยะได้ 1 ล้านกิโลกรัมต่อวัน และสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภา สร้างเสร็จปี 2558 ค่าจ้างกว่า 497 ล้านบาท รองรับขยะได้วันละ 7 แสนกิโลกรัม ทั้ง 2 โครงการนี้ไม่เปิดใช้งาน เพราะค่าจ้างเอกชนขนขยะไปฝังกลบ สูงกว่าที่ กทม.ประเมินไว้กว่าเท่าตัว รวมทั้ง มีการเปลี่ยนผู้บริหาร กทม.

ส่วนโรงชำแหละแปรรูปเนื้อสัตว์ย่านหนองแขม สร้างเสร็จปี 2549 ค่าจ้าง 940 ล้านบาท ไม่เคยเปิดใช้งานขณะนี้ กทม. กำลังเร่งหาวิธีใช้งาน รวม 3 โครงการนี้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้ว 2,056 ล้านบาท

ขณะที่ ผู้ว่า กทม.คนปัจจุบัน มีแนวคิดแก้ไขปัญหาขยะโดยให้เอกชนก่อสร้างเตาเผาขยะ 2 เตา แทนวิธีจ้างเอกชนขนขยะไปเผาฝังกลบซึ่งมีต้นทุนสูง หลังครบอายุสัมปทานให้เตาเผาขยะเป็นของ กทม. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษาข้อมูล

และอีกแนวทาง คือขนขยะไปเผาที่โรงเผาขยะของเอกชนที่จังหวัดสระบุรี    

ขณะที่ ผู้ว่า สตง.ให้แนวทางแก้ไขปัญหาขยะ กทม. ที่ช่วยประหยัดเงินแผ่นดิน 

นอกจากนี้ ผู้ว่า สตง. จะขยายผลหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ที่เกิดขึ้น

หากมีความคืบหน้าการตรวจสอบ 3 โครงการนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 สตง ตรวจโครงการ กทม ที่ไม่ใช้งาน สตง โครงการ กทม