พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลที่โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์

วันที่ 6 เม.ย. 2560 เวลา 20:18 น.

Views

เวลา 10.40 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาการเพลแด่พระสงฆ์ เป็นการส่วนพระองค์ ณ โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล พระภาวนารัตนญาณ ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์ แล้วทรงประเคนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายพระสงฆ์ เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ขึ้น ภายใต้โครงการเกษตรอทิตยาทร ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ภายในพื้นที่โครงการห้วยเสนง เมื่อปี 2557 ซึ่งกรมชลประทานได้ถวายพื้นที่ จำนวน 376 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งผลิต แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร มีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาทางด้านหัตถกรรม และศิลปาชีพของท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงาน โดยปีนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานชื่อเรียกโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ฯ เป็นภาษาเขมรท้องถิ่นว่า "ซแรย์ อทิตยา" แปลว่า "นาของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" พร้อมประทานสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ มีรูปแบบเป็น ตัวอักษร "อ" สีม่วงล้อมรอบด้วยลายกนกและรวงข้าวสีทองเป็นรูปหยดน้ำ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรให้รุ่งเรือง หยดน้ำแสดงถึงความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนน้ำพระทัยที่หยดลงบนผืนดินนั้นให้เจริญงอกงาม ซึ่งแสดงถึงพระปณิธาน ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรของไทยให้ก้าวล้ำนำสมัยจากรูปแบบที่เคยเป็นมา

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ บำเพ็ญพระกุศลอที่อ่างเก็บน้ำอำปึล อ่างเก็บน้ำอำปึล