รายงานพิเศษ : ปรับแผนทำนาทุ่งบางระกำหนีน้ำท่วมซ้ำซาก

วันที่ 7 เม.ย. 2560 เวลา 11:25 น.

Views

เป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี ที่พื้นที่นาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวกว่า 26,000 ไร่ ของชาวนาในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เสียหายจากน้ำหลาก ที่ผ่านมากว่าจะได้ลงมือปลูกข้าวกันใหม่ ก็ต้องรอเข้าฤดูฝน แต่ก็ยังเจอปัญหาวนเวียนซ้ำอีก ไม่ทันจะเกี่ยวน้ำก็หลากมาท่วม

ปีนี้กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาน้ำท่วมทุ่งบางระกำ ช่วยชาวนาเลื่อนการปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้นกว่าเดิม 1 เดือน โดยให้เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ซึ่งจะเป็นวันแรกที่เขื่อนสิริกิติ์จะทยอยปล่อยน้ำสนับสนุนให้ชาวนาในพื้นที่ทุ่งบางระกำได้ปลูกข้าวเร็วกว่าพื้นที่อื่น

วิธีนี้ช่วยให้ชาวนาเกี่ยวข้าวขายได้ ก่อนที่น้ำจะหลากมาและหลังเก็บเกี่ยวแล้ว ก็ใช้เป็นประโยชน์เป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำ ชะลอน้ำให้ไหลลงลุ่มเจ้าพระยาได้ช้าลง ช่วยบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอีกด้วย

นอกจากนี้กรมชลประทานยังมีแผนที่จะจัดสรรน้ำทำนาปีในเขตชลประทานอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับทุ่งบางระกำ เพื่อให้ชาวนามีรายได้จากการขายข้าวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้น้อยที่สุด และยังช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณจากการชดเชยค่าเสียหายอีกด้วย