เหยี่ยวข่าว 7 สี : บทเรียนวิกฤตภัยแล้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันที่ 9 เม.ย. 2560 เวลา 22:56 น.

Views

"เหยี่ยวข่าว 7 สี" บินตรวจสอบสถานการณ์น้ำในลำน้ำแม่จัน หนึ่งในลำน้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรในอำเภอแม่จันและพื้นที่ใกล้เคียง หลังปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญวิกฤตภัยแล้งสาหัสสุดในรอบหลายสิบปี จนเกิดปัญหาแย่งชิงน้ำของคนในพื้นที่

บทเรียนจากปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือไว้แต่เนิ่นๆ

ปริมาณน้ำเหลือที่ฝายโพธนาราม ตำบลสันทราย ซึ่งเป็นฝายลูกที่ 6 จากทั้งหมด 18 ฝาย ตลอดลำน้ำแม่จัน แสดงให้เห็นน้ำต้นทุนในปีนี้

แม้ประเมินว่าน้ำต้นทุนยังเหลือมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ชาวบ้านไม่วางใจ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำแต่ละชุมชนต้องประชุมหารือ วางแผนบริหารจัดการน้ำไว้ด้วย เพื่อให้ทราบความต้องการการใช้น้ำแต่ละพื้นที่ ลดความขัดแย้งแย่งชิงน้ำ เช่นปีที่ผ่านมา

แม้ประเมินว่าผลกระทบภัยแล้งปีนี้ ไม่สาหัสเท่าปีที่ผ่านมา แต่เกษตรกรต้องปรับตัวรับมือสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ชาวนาที่บ้านป่ายาง ตำบลศรีค้ำ หันมาปลูกพริกทดแทนการทำนาปรัง เพราะได้ผลผลิตและราคาดีกว่าหลายเท่าตัว แถมช่วยลดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำด้วย แต่ปัจจุบันยังพบจำนวนการปลูกพริกเพิ่มขึ้นไม่มาก เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น เพราะส่วนใหญ่คุ้นชินกับการทำการเกษตรแบบเดิมๆ

นอกจากแผนบริหารจัดการที่ดี ความร่วมมือทุกฝ่ายก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า

เช่นเดียวกับพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ที่บ้านอาหลู่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพัน วิถีชีวิตคนกับลำน้ำแม่จันที่มีมาอย่างยาวนานได้เป็นอย่างดี

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี