คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจสอบราคาเสาล้มลุกจราจรเส้นทางจักรยาน จ.เลย ตอนที่ 1

วันที่ 11 เม.ย. 2560 เวลา 11:16 น.

Views

ตลอดระยะทางไป-กลับ ประมาณ 7 กิโลเมตร จะสังเกตเห็นเสาล้มลุกจราจรตั้งอยู่เรียงรายทั้ง 2 ฝั่งถนน และยิ่งเพิ่มความถี่บริเวณทางร่วมทางแยกเช่น เสาไฟฟ้าต้นนี้ ช่างควบคุมงานจากแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ติดตั้งหลักล้มลุกถึง 6 ต้น เพื่อเตือนนักปั่นให้ระมัดระวัง ทั้งที่เสาไฟก็ไม่ได้ล้ำเลนจักรยาน หรือแม้กระทั่งข้างทางเป็นคูน้ำ  
    
น่าสังเกตว่า ใกล้จุดสิ้นสุดโครงการ เสาล้มลุกจราจรเริ่มห่าง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนใหม่สูงกว่าทางจักรยาน 10 เซนติเมตร

โครงการนี้ สำนักงานทางหลวงที่ 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ รับผิดชอบสำรวจออกแบบ กำหนดราคากลาง ซึ่งรวมถึงการกำหนดปริมาณเสาล้มลุกจราจรด้วยแต่ไม่มีการกำหนดจุดติดตั้งไว้ในแบบ ช่างควบคุมงานต้องใช้ดุลพินิจเอง

ข้อมูลของ สตง.เลย พบว่า ตลอดเส้นทางจักรยานโครงการนี้ มีการจัดซื้อเสาล้มลุกจราจรทั้งสิ้น 3,019 ต้น ราคาต้นละ 1,677 บาท               

นอกจากนี้ ยังตรวจพบการก่อสร้างพื้นผิวถนนไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หลังผู้รับจ้างเจออุปสรรคในระหว่างการก่อสร้าง จึงขอแก้ไขแบบเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7