กรมชลประทานปล่อยน้ำดีเข้าคูเมืองเชียงใหม่ช่วงวันสงกรานต์

วันที่ 11 เม.ย. 2560 เวลา 13:44 น.

Views

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประสานกรมชลประทานให้ช่วยปล่อยน้ำดีเข้าคูเมืองเชียงใหม่เพื่อขับน้ำเสียออกไป ทำให้คุณภาพน้ำในคูเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีสภาพที่เป็นธรรมชาติ และมีความปลอดภัย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเล่นสาดน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัย