Green Report : ปันรัก ชวนอนุรักษ์ป่าชายเลน

วันที่ 12 เม.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

ป่าชายเลน เป็นป่าที่ช่วยให้พืชและสัตว์ดำรงชีวิตร่วมกันได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อย หรือน้ำทะเลท่วมถึงสม่ำเสมอ และเป็นป่าที่มีปัญหาถูกบุกรุกทำลายเหมือนกับป่าบก แต่เมื่อรัฐบาลทวงคืนมาได้ก็ยังมีปัญหาเรื่องการฟื้นฟู เพราะคนเข้าใจผิดว่าฟื้นฟูยาก
              
วันป่าชุมชนชายเลนไทย ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 12 เมษายนของทุกปี เพื่อคอยย้ำเตือนให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันรักษาป่าชายเลน ซึ่งถูกรุกรานไม่ต่างไปจากป่าบก เห็นได้จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อปี 2504 พื้นที่ภาค
ใต้ ภาคกลาง และตะวันออก มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อยู่กว่า 2,200,000 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 1,500,000 ไร่เท่านั้น
              
ผืนป่าชายเลน เป็นศูนย์รวมของพันธุ์พืชกว่า 73 ชนิด ทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศ ทำให้คนและสัตว์ได้พึ่งพิงป่าในการดำรงชีพ และดูแลสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
              
ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าชายเลน รุนแรงขึ้นจนรัฐบาลต้องประกาศนโยบายทวงคืนผืนป่าชายเลน ซึ่งทำได้ยากกว่าป่าบก เพราะส่วนใหญ่ถูกนายทุนบุกรุก และมีความซับซ้อนในขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ กว่าจะพิสูจน์ทวงคืนผืนป่าได้ต้องใช้
เวลามาก
              
ขณะที่การฟื้นฟูผืนป่าชายเลน ถูกมองเป็นเรื่องยาก แท้จริงแล้วการปลูกป่าชายเลนทำง่ายกว่าป่าบกหลายเท่า
              
วิธีการปลูกป่าชายเลนอย่างได้ผล ทำง่ายๆ โดยวางระยะการปลูกให้ห่างกัน 1.5 เมตร จากนั้นปักต้นกล้าลงไปในหลุมปลูกลึกประมาณ 6 นิ้ว และมัดต้นกล้ายึดกับไม้ค้ำเพื่อพยุงไม่ให้กระแสน้ำพัดต้นกล้าล้ม
              
การปลูกป่าชายเลนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แม้ต้องย่ำดินย่ำโคลนบ้าง มีแต่ความสนุกและท้าทายปะปนอยู่ อีกทั้งหลายฝ่ายเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลน จึงหันมาปลูกป่าชายเลนกันมากขึ้น โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้ร่วมกันปลูก ฟื้นฟูป่าชายเลนกว่า 3,000 ไร่ และปีนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คาดว่าจะมีภาคเอกชนร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ไร่
              
ช่อง 7 สีก็เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าทั้งป่าบกและป่าชายเลน จึงได้จัดกิจกรรม "ปันรัก ชวนอนุรักษ์ป่าชายเลน" เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแสและป่าพังราด และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง โดยเชิญชวนคุณผู้ชมจำนวน 10 คู่ รวมตัวกันมาปลูกป่าร่วมกับนักแสดง และผู้ประกาศข่าว Green Report
              
กิจกรรมปันรักชวนอนุรักษ์ป่าชายเลน จะเปิดรับสมัครคุณผู้ชมทางบ้านเข้าร่วมกิจกรรมกับช่อง 7 สี ในระหว่างวันที่ 17-21 เมษายนนี้ โดยสามารถติดตามกติกาทางหน้าจอ 7 สี ในช่วงข่าวต่างๆ แล้วมาร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกันในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายนนี้


Facebook/Ch7greenreport

Tag : Green Report