นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวสกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย

วันที่ 14 เม.ย. 2560 เวลา 15:19 น.

Views

บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์วัดผาตากเสื้อ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมสกายวอล์คพื้นกระจกใส และชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโขง และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ทางวัดจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ลงทะเบียนก่อนเข้าชม และจัดระเบียบให้เข้าชมครั้งละไม่เกิน 20 คน ทุกคนต้องถอดใส่รองเท้าพื้นฟองน้ำที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นกระจกเกิดรอยขีดข่วน และเปิดให้ชมได้คนละไม่เกิน 5 นาที รวมถึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่ตัวเปียกน้ำจากการเล่นน้ำสงกรานต์ไม่ให้เข้าชม ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ทางวัดยังจัดให้นักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางวัดจะเปิดให้เข้าชมตั้แต่เวลา 08.00 น.  -16.30 น. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเดินทางมาตั้งแต่เช้า เพื่อเลี่ยงอากาศร้อนจัดในช่วงสาย และช่วงบ่าย 

Tag : สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย อ.สังคม