เหยี่ยวข่าว 7 สี : การสำรวจน้ำในเขื่อนภาคอีสาน

วันที่ 15 เม.ย. 2560 เวลา 22:47 น.

Views

หลังเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าน้ำในเขื่อนภาคอีสานจะมีปริมาณน้อยลงอีก จะมีน้ำเหลือเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคเช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมาเท่านั้น รัฐบาลพยายามหาวิธี ทั้งการเก็บน้ำ กระจายน้ำ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรให้สัมพันธ์กับสถานการณ์น้ ที่เปลี่ยนไป...

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี