สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารที่ทำการใหม่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 16 เม.ย. 2560 เวลา 20:09 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารที่ทำการใหม่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จีน