เร่งเพิ่มน้ำต้นทุนในเขื่อนลำตะคอง

วันที่ 17 เม.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ยังอยู่ในระดับที่น้อยกว่าเกณฑ์ จึงสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา เร่งเติมน้ำในเขื่อนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

โดยมีเป้าหมายปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่การเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง อำเภอปากช่อง พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง และเขื่อนลำพระเพลิง

สำหรับภาพรวมการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม -14 เมษายน 2560 ได้สั่งให้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 40 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง 96.7% จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 49 จังหวัด ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสมรวม 134.57 ล้านลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เตรียมความพร้อมการปฏิบัติการฝนหลวงไว้ เพื่อยับยั้งลูกเห็บที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน