Green Report : อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ อันดับที่ 130

วันที่ 18 เม.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ อันดับที่ 130 ยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทาง แต่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "อุทยานแห่งชาติขุนสถาน" ตั้งอยู่บริเวณที่ดินฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่านและอุตรดิตถ์ เป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวงดงาม อากาศหนาวเย็น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้บริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ตำบลน้ำตก ตำบลบัวใหญ่ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย ตำบลเมืองลี ตำบลบ่อแก้ว ตำบลนาทะนุง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ของประเทศไทย

อุทยานแห่งใหม่นี้ เป็นอุทยานลำดับที่ 130 รู้จักกันในชื่อ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีเนื้อที่ประมาณ 214 ไร่

ทีมกรีนรีพอร์ตได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน พบความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และมีคุณค่าทั้งพันธุ์ไม้ป่า สัตว์ป่านานาชนิด และยังเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ สมควรที่ต้องอนุรักษ์ รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนสภาพไป

นอกจากความสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้ว ผืนป่าที่นี่ยังมีทิวทัศน์สวยงามสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี แม้จะเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศยังหนาวเย็น ทำให้ผืนป่าแห่งนี้เหมาะกับการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว และการท่องเที่ยว

ดังนั้น จึงต้องเสนอเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย และก่อสร้างรีสอร์ต

อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของอุทยานแห่งชาติขุนสถานคือ วิถีชีวิตคนที่นี่กับป่าแห่งนี้ อยู่ได้อย่างกลมกลืน โดยยึดมั่นในแนวคิดเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้ชาวบ้านเลิกทำไร่เลื่อนลอย หันมาปลูกพืชไร้สารเคมี

ความงดงามของผืนป่าที่นี่ ยังมีสายน้ำจากแม่น้ำน่านหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านที่นี่ และยังเป็นเส้นทางเรือให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่นี่อีกด้วย

วันนี้ อุทยานแห่งชาติขุนสถานยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ โดยอยู่ระหว่างจัดทำระบบสาธารณูปโภค และเตรียมแผนรองรับผู้มาเยือนในอนาคต โดยเน้นย้ำความร่วมมือของชาวบ้านที่ต้องดูแลรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ให้คงอยู่ตลอดไป

การวางกฎระเบียบ กติกา และบังคับใช้กฎหมายกำกับดูแลอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ เป็นสิ่งจำเป็นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานต้องนำมาใช้บังคับ ควบคู่กับการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมรักษาธรรมชาติ ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ที่เตรียมไว้ให้คนละ 1 ต้น... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


facebook,ch7greenreport

Tag : Green Report