คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตอนที่ 1

วันที่ 18 เม.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

"คอลัมน์หมายเลข 7" วันนี้ขยายผลร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ตรวจสอบโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติและสนามกอล์ฟ จังหวัดสระบุรี พบข้อพิรุธหลายอย่าง

สนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม ค่าก่อสร้างตามสัญญาเกือบ 100 ล้านบาท ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน หรือผู้ว่า กกท. ไม่ยอมตรวจรับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว เนื่องจากพบความไม่สมบูรณ์และข้อพิรุธบางอย่าง

ส่วนอีกโครงการคือ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อยู่ติดกับสนามกอล์ฟ ค่าก่อสร้าง 115,707,000 บาท ประกอบด้วย โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์แบบเปิด 2 หลัง อาคารบริการนักกีฬา หอพระ และงานนอกอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ งานจัดสวน โดยผู้ว่า กกท. คนที่แล้ว ตรวจรับมอบงานในปี 2558

ทั้ง 2 โครงการนี้ ดำเนินงานตามข้อตกลงที่ กกท. จ้างกรมทางหลวงก่อสร้างสนามกอล์ฟ และสนามกีฬา รวม 7 แห่ง โดยมอบให้ศูนย์สร้างทางลำปางดำเนินงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมดกว่า 965 ล้านบาท

"คอลัมน์หมายเลข 7" ตรวจสอบโครงการดังกล่าวร่วมกับ ผู้ว่า สตง. และคณะ ขยายผลจากสนามกีฬาจังหวัดลำปาง สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร พบข้อมูลความไม่โปร่งใส มีข้อพิรุธเกี่ยวกับเงินแผ่นดินที่เบิกจ่าย มีจำนวนมากกว่าปริมาณงานที่ทำจริง จึงมีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง ส่งผลให้สนามกีฬาเสร็จไม่ทันกำหนด ล่าช้าเป็นปี

ขณะที่การตรวจสอบศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก เดือนมีนาคมที่ผ่านมา "คอลัมน์หมายเลข 7" ขยายผลร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และเจ้าหน้าที่ สตง. ครั้งนี้ ผู้ว่า กกท. ร่วมตรวจสอบด้วย และคอยชี้แจง

ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ แม้ตรวจรับมอบงานไปแล้วตั้งแต่ปี 2558 แต่ สตง. พบหลักฐานความไม่ถูกต้อง เช่น โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 2 หลัง ราคากว่า 77 ล้านบาท เหตุใดไม่ติดตั้งระบบไฟฟ้า เนื่องจากนำงบประมาณส่วนนี้โอนไปสมทบเพิ่มเป็นค่าก่อสร้างสนามกอล์ฟ

สตง.ยังพบว่าโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง, เหล็กเส้น ราคาที่ศูนย์สร้างทางลำปาง เบิกเงินแผ่นดินเส้นละ 1,300 บาท ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ทราบข้อมูลนี้แล้วจะชี้แจงอย่างไร ติดตามได้ใน "คอลัมน์หมายเลข 7" ตอนต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7