ชาวบ้านร่วมแรงซ่อมฝายชำรุดมานาน 3 ปี จ.นราธิวาส

วันที่ 18 เม.ย. 2560 เวลา 15:49 น.

Views

7 สีช่วยชาวบ้าน ชาวบ้านสุไหงปาดี 6 หมู่บ้าน ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมแรงซ่อมฝายที่ชำรุดมานานกว่า 3 ปี หลังสถาบันปิดทองหลังพระจัดสรรงบช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์กว่า 10 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ร่วมลงพื้นที่และให้สนับสนุนงบประมาณ จำนวนกว่า 10 ล้านบาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมฝายน้ำ ที่ตั้งอยู่บ้านตันหยง หมู่ 10 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นฝายที่มีขนาดกว้าง 30 เมตร ใช้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำไว้สำหรับใช้ในการทำภาคเกษตรกรรมช่วงฤดูหน้าแล้ง

แต่หลังจากต้นปี 2557 ฝายได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ตัวฝายเกิดการชำรุด จากการกัดเซาะของกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ชาวบ้านที่อาศัยฝายกักเก็บน้ำแห่งนี้ทำการเกษตรกรรมจึงต้องเลิกอาชีพไปโดยปริยาย ส่งผลทำให้พื้นที่ทำกินของชาวบ้านกว่า 1,000 ไร่ กลายเป็นพื้นที่ร้าง

สำหรับการดำเนินงาน จะใช้เวลาการซ่อมแซมภายในระยะเวลา 70 วัน หรือ อย่างช้าไม่เกิน 3 เดือน โดยใช้แรงงานชาวบ้านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำ วันละ 50 คน ซึ่งชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ต่างยินดีที่ได้ฝายเก็บน้ำแห่งนี้ กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และพร้อมที่จะใช้แรงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม

Tag : 7 สี ช่วยชาวบ้าน ชาวสากอร่วมแรงซ่อมฝาย ฝายน้ำชำรุด ซ่อมฝายน้ำ ชาวสากอซ่อมฝายกักเก็บน้ำ 7 สีช่วยชาวบ้าน