สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองอินส์บรุค รัฐทิโรล สาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 18 เม.ย. 2560 เวลา 19:56 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงยังเมืองอินส์บรุค รัฐทิโรล สาธารณรัฐออสเตรีย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย