สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกเตรียมสอบทางคลินิกภาคปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยดันดี เมืองดันดี แคว้นสก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร

วันที่ 18 เม.ย. 2560 เวลา 19:59 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกเตรียมสอบทางคลินิกภาคปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยดันดี เมืองดันดี แคว้นสก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยดันดี